Благотворително събитие в спортен център Пулев – 1 Юни 2017